صفحات

بازگشت

بعد از نزدیک یک سال و نیم کارکردن و زندگی در مالزی، قصد دارم به ایران برگردم. دو هفته ای میشه که استعفا داده ام، اما باید تا آخر آگوست 2008 به کار فعلی ادامه بدم. احتمالا یک دو هفته ای بعد از آن هم به رتق و فتق امور شخصی خواهم پرداخت و بعدش پرواز به سمت تهران. در این مدت تجربیات بزرگی کسب کردم، که امیدوارم بتوانم در ادامه راه زندگی به کارشان ببندم. دلم میخواهد در چند مطلب کوتاه تصویری از زندگی و کارم را در اینجا مکتوب کنم. شاید در آینده، بیشتر درباره این روزها بنویسم.