صفحات

فیفا و اساسنامه فدراسیون فوتبال

بسیار خوشحال شدم که فیفا اساسنامه ای را که بر اساس آن محمد علی آبادی میتوانست رییس مجمع فدراسیون باشد را تایید نکرد، هرچند دلیل این رد شدن اصلا چیزهای دیگری باشد ...

هیچ نظری موجود نیست: