صفحات

مصاحبه دادکان

روزنامه شرق امروز مصاحبه مفصلی با محمد دادکان (رييس سابق فدراسيون فوتبال)، انجام داده که خيلی خواندنی است. اگر به پيگيری مسائل فوتبال علاقمنديد، حتما وقت بگذاريد و آن را بخوانيد.