صفحات

عکسهای Google Dance 2006

برادران و خواهران زحمتکش Google سالی يک شب ميزنند به سيم آخر و تا صبح ميزنند و ميرقصند. سه شنبه شب هم نوبت Google Dance 2006 بوده. چندتايی از عکسهای اين مهمانی را ميتوانيد در لينکهای روبرو ببينيد: [+] [+]


عکس های Google Dance 2005 هم روی خود سايت Google قرار گرفته: [+]

هیچ نظری موجود نیست: