صفحات

درهای Google Analytics به روی عموم باز شد

Google Analytics، سرويس رايگان جمع آوری آمار بازديدکنندگان سايتهای اينترنتی، سرانجام به صورت آزادانه در اختيار علاقمندان قرار گرفت. پيش از اين برای استفاده از امکانات Google Analytics نياز بود که در سايت مربوطه ثبت نام کنيم، و در ليست انتظار منتظر بمانيم تا دعوت نامه برايمان ارسال شود.

Google Analytics امکانات نسبتا متنوعی در اختيار کاربران قرار ميدهد، که استفاده از آن را برای هر مدير سايتی دلپذير مينمايد. اين امکانات در هيچ يک از نمونه های مشابه (از w3counter و nedstat گرفته تا همين پرشين استت خودمان) وجود ندارد. مثل همه خدمات ديگر Google، اين سرويس نيز از هوشمندی منحصر به فرد و طراحی ساده و زيبايی برخوردار است.

هیچ نظری موجود نیست: