صفحات

رسم نمودارهای ساده در نرم افزار Excel به روشی متفاوت

معمولا در هنگام کار کردن با مقادير اطلاعات عددی در نرم افزار Excel، رسم نمودارهای ساده، ميتواند کمک شايانی در درک بهتر اطلاعات مستتر در انبوه مقادير عددی پيش رو باشد. يک راه برای اين کار استفاده از امکان رسم نمودار نهفته درخود نرم افزار Excel است.


اما يک راه ساده و خيلی جالب ديگرهم برای رسم نمودارهای ساده وجود دارد، و آن استفاده از تابع REPT است. اين تابع که شکل استفاده آن به صورت زير است، باعث ميشود که عبارت text به ميزان number_of_times بار تکرار شود.

=REPT(text, number_of_times)

با استفاده از اين دستور ساده، و چاپ کردن يک کاراکتر دلخواه به دفعات لازم ميتوان نمودارهای متنوعی در دل يک Excel sheet رسم نمود.


برای مطالعه بيشتر در اين مورد به اينجا مراجعه کنيد.

هیچ نظری موجود نیست: