صفحات

کتابهای مجانی

معمولا هر چيزی را ميشود در اينترنت پيدا کرد. اما معمولا راه پيدا کردن چيزهای مجانی از Google نميگذرد. دليلش را نميدانم چرا. يکی از مهم ترين آنها کتاب (ebook) است. در زير چند لينک خوب که کتابهای خوبی دارند آورده ام (منبع1 و منبع2):

اميدوارم به درد بخورد.

هیچ نظری موجود نیست: